Cultura da empresa

Slogan da compañía: Crear un futuro mellor

Espírito corporativo

Honesto, práctico, profesional, traballo en equipo, aspirante e innovador 

Visión corporativa

Ser o socio preferido en China para a fabricación de válvulas de esfera líderes a nivel mundial proporcionando pezas de válvulas de alta calidade e servizo posvenda. 

Pautas de calidade da empresa

Cumprindo as expectativas dos clientes e perseguindo cero defectos a través da mellora continua.

Misión corporativa

01

Para garantir que o noso produto se axusta aos controis de garantía de calidade. 

02

Para ofrecer un servizo personalizado e esforzarse por converterse na primeira opción de clientes

03

Para crear un bo ambiente de traballo e maximizar os valores dos empregados.

04

Para garantir a entrega oportuna dos produtos e a calidade esperada de cada subministración.